onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
Kostenonroerend goed

Bereit sein ist viel, warten können ist mehr, doch erst:
Den rechten Augenblick nützen ist alles!

(Arthur Schnitzler)

Aankoop van onroerend goed is meestal van grote economische betekenis.  Derhalve hebben zowel koper als verkoper bijzonder groot belang bij zorgvuldige formulering alsmede betrouwbare afwikkeling van de koopovereenkomst. Wij begeleiden verkoper en koper bij het opstellen en de afwikkeling van de koopovereenkomst. Uiteraard houden wij rekening met de gegevens van uw individuele situatie.

Bij de aankoop van onroerend goed kan de koper de koopsom meestal slechts met behulp van een lening van de bank voldoen. Ten behoeve daarvan sluit de koper met de bank een aparte kredietovereenkomst. Tevens eist de bank normaliter een zekerheid in de vorm van een hypotheek. Ook in dat verband staan wij u graag adviserend ter beschikking.

Bijzondere regels zijn van toepassing op een aankoop i.v.m. projectontwikkeling. Immers verkoopt de projectontwikkelaar aan de koper niet alleen een kavel, tevens heeft hij de verplichting om een bouwsel op dat kavel op te richten.

 Het is ook mogelijk kavels en koopappartementen middels een schenking over te dragen. Niet in de laatste plaats vanwege erfrechtelijke overwegingen, willen ouders aan hun kinderen vermogensbestanddelen graag reeds in leven doen toekomen via de zogeheten „vorweggenommene Erbfolge“ (vooruitlopende erfopvolging). De vormgeving van dit soort overeenkomsten behoort eveneens tot het klassieke repertoire van de notaris.