onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
KostenInternationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland

Bent u eigenaar van een woning in het buitenland of wenst u onroerend goed in het buitenland te verwerven?
Bent u echtelieden of partners met verschillende nationaliteiten en wenst u huwelijkse voorwaarden of bijvoorbeeld een testamentaire beschikking op te richten?
Wenst u een onderneming in het buitenland of een dochteronderneming van uw buitenlands bedrijf in Duitsland op te richten?

In geval van grensoverschrijdende vraagstukken zijn de rechtsvragen vaak bijzonder ingewikkeld. Ook hier kunt u op hulp van de notaris rekenen. Hij onderzoekt welk recht op de relevante kwestie van toepassing is. Is er sprake van het recht van een ander land is hij behulpzaam bij het inwinnen van informatie omtrent de buitenlandse wettelijke regelingen. In aangewezen gevallen kan hij advies uitbrengen omtrent een bepaalde rechtskeuze.

Aangezien wij over specifieke kennis van het Nederlandse recht beschikken staan wij u met name bij Nederlands-Duitse vraagstukken ter beschikking. Indien gewenst stellen wij de (concept)stukken in de Duitse en/of de Nederlandse taal ter beschikking. Graag voeren wij de correspondentie met u in het Nederlands.