onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
KostenKosten

Misschien zult u verbaasd zijn over de moderate kosten van een Duitse notaris.

De werkzaamheden van een Duitse notaris zijn onderworpen aan wettelijk vastgestelde tarieven die voor iedere notaris bindend zijn. Deze leges omvatten alle notariële werkzaamheden van een bepaalde aangelegenheid inclusief de bijbehorende adviserende activiteiten. U wordt aldus niet geconfronteerd met aparte kosten voor bijvoorbeeld voorbereidende besprekingen of conceptstukken. De notariële tarieven staan los van de concrete omvang van de werkzaamheden .

In feite is een voorafgaande consultatie van een advocaat meestal niet noodzakelijk nu de notaris specialist op zijn vakgebied is en hij voor zijn advies geen aparte kosten in rekening brengt.

In het algemeen hoeft u geen rekening te houden met onangenaame verrassingen omtrent de kosten van de Duitse notaris, nu er met de „Kostenordnung“ wettelijk bindende tarieven in  Duitsland gelden. Nakoming van deze regeling wordt trouwens door de overheid gecontroleerd.

Graag geven wij u van tevoren een inschatting omtrent de te verwachten kosten. U kunt ons vanzelfsprekend bellen voor een kosteloos en oriënterend gesprek.