onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
Kostenondernemingsrecht

Wer sich der Praxis hingibt ohne Wissen ist wie der Steuermann, der ein Schiff ohne Ruder und Kompass besteigt und nicht weiß, wohin er fährt.

(Leonardo da Vinci)

Bij oprichting en exploitatie van een onderneming komen de meest uiteenlopende juridische kwesties aan bod. Indien u bepaalde wetten en regels niet nakomt kan dit zwaarwegende consequenties hebben. Volgens de Duitse wet dienen tal van ondernemingsrechtelijke stappen bij notariële akte te geschieden. Dit ter bescherming van alle betrokkenen en de rechtsorde maar ook ten behoeve van een ordentelijke documentatie.

Wij staan ondernemers bij in het kader van de oprichting van een onderneming en bij nagenoeg alle belangrijke juridische handelingen in het ondernemersleven zoals:

  • wijziging van statuten;
  • verplaatsing van de statutaire zetel;
  • kapitaaluitbreiding;
  • fusie/splitsing;
  • overdracht van aandelen;
  • ontbinding/liquidatie;
  • bedrijfsopvolging.