onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
Kosten„Vorsorgevollmacht“ (volmacht tot voorzorg) en „Patientenverfügung“ (patientenverklaring)

Door een zware ziekte of een ongeluk kan iedereen in een situatie terechtkomen waar er acuut geen sprake meer is van zelfbeschikking en autonomie. Zelfs naaste familieleden zijn niet automatisch gerechtigd voor u handelingen te verrichten en beslissingen te nemen. Het is derhalve aan te bevelen voor dit geval voorzorgsmaatregelen te treffen. Op deze wijze kunt u voorkomen dat een onbekende derde over uw persoonlijke en financiële situatie mag beschikken.  

In Duitsland wordt de zogeheten „Vorsorgevollmacht“ („volmacht tot voorzorg“) en „Patientenverfügung“ (patiëntenverklaring) steeds belangrijker. Door deze speciale vormen van volmacht wordt de door u aangewezen persoon gemachtigd in bepaalde noodgevallen uw persoonlijke zaken te regelen, uw medische behandeling en verzorging (mede) te bepalen, uw verblijf te regelen, inzage in het medisch dossier te verkrijgen enz. U kunt de bevoegdheden van de aangewezen gemachtigde met behulp van de notaris individueel bepalen.