onroerend goed
ondernemingsrecht
Erfrecht
Personen- en familierecht
volmacht tot voorzorg en patientenverklaring
Internationale aangelegenheden / Duitsland-Nederland
KostenPersonen- en familierecht

Im Ehestand muss man sich manchmal streiten, denn so erfährt man was voneinander.

(Goethe)

Met name op het gebied van het personen- en familierecht kan het ontbreken van regelingen in geval van ‘oorlog‘ tot ernstige en ongewenste gevolgen leiden.

Zeker voelt het niet lekker om al in het begin van een huwelijk erover na te denken welke afspraken in geval van schipbreuk te pas zullen komen. Echter leert de ervaring dat hierdoor veel ongerief kan worden voorkomen.

Met behulp van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingsovereenkomst kunnen reeds in een vroeg stadium potentiële conflicten worden besproken. Hiervoor kan op tijd en met rust gezamelijk met de notaris naar een individuele oplossing worden gezocht. Is het huwelijk eenmaal ontwricht behoort een regeling in der minne vaak niet meer tot de mogelijkheden.

Huweljkse voorwaarden  omvatten met name regelingen omtrent het goederenrecht resp. de vermogensverdeling in geval van echtscheiding alsmede afspraken omtrent partneralimentatie en pensioen na echtscheiding.

Voor partners die samenwonen zonder getrouwd of geregistreerd te zijn is het aan te bevelen een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Hier geldt hetzelfde als bij een huwelijk. Vaak kopen de partners gemeenschappelijk een woning, inboedel of andere goederen. Het is zinvol hieromtrent tijdig regelingen voor het geval van uit elkaar gaan te treffen. Dit teneinde latere ruzie en rechtszaken te voorkomen.  

 Verder behoort het opstellen van een echtscheidingsconvenant in geval van scheiding tot de speerpunten van onze notariële werkzaamheden. Hierin kan met name worden geregeld:

  • verdeling van huwelijksgoederen, vermogen, schulden, echtelijke woning/en en, inboedel;
  • partneralimentatie;
  • financiele bijdrage in de kosten voor de verzorging en opvoeding van kinderen;
  • pensioen;
  • ouderlijk gezag en omgangsrecht.