Verbintenissenrecht
Arbeidsrecht
Bankrecht
Bouwrecht
Erfrecht
Handels- en vennootschapsrecht
Onroerend goed
Incasso
Huurrecht
Letselschade
TenuitvoerleggingHandels- en vennootschapsrecht

Der Handel war es, der eigentlich die Welt - die Alte wie die Neue - aus ihrer Barbarei gezogen hat.

(Karl Julius Weber)

Het handelsrecht is het specifieke privaatrecht voor kooplieden en ondernemingen. Met name vallen hieronder de rechten van kooplieden en vennootschappen uit handelsovereenkomsten zoals nakoming, schadevergoeding enz. Wij stellen natuurlijk ook handelsovereenkomsten en algemene voorwaarden op. In dat geval zijn wij onze klanten behulpzaam bij het aanvechten van onrechtmatige aanspraken van een koopman of een onderneming.

Tot het vennootschapsrecht behoort met name het oprichten van een onderneming en de wijziging van de statuten van een onderneming. Wij adviseren u omtrent alle hiermee samenhangende kwesties (zoals bijvoorbeeld omtrent aansprakelijkheid en belasting) en wij stellen de nodige contracten en statuten op. Verder regelen wij voor u de overdracht van aandelen van een vennootschap. Tot het vennootschapsrecht behoren verder de (interne) verhoudingen tussen de vennoot, de aandeelhouder, de directeur enz.

 Wenst u een Duitse vennootschap in haar meest gebruikelijke vorm, de „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“ (vergelijkbaar met een Nederlandse B.V.) op te richten? Dan is met name belangrijk:

  • De oprichting van een GmbH geschiedt bij notariële akte
  • In de periode liggende tussen het passeren van de notariële akte en de inschrijving van de GmbH (duurt vaak meerdere weken) in het daartoe bestemde register is de bestuurder persoonlijk aanspraklijk 
  • De oprichter van een GmbH kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn 
  • De naam van de GmbH (Firma) kan ook een fantasienaam zijn maar mag niet misleidend zijn; het Duitse recht kent – in tegenstelling tot het Nederlandse recht – geen handelsnaam die naast de bedrijfsnaam kan worden ingeschreven en gebruikt
  • Het aandelenkapitaal (Stammkapital) van een GmbH is minimaal € 25.000,- 
  • Oprichting van een GmbH is ook met slechts 1 Euro mogelijk. In dit geval mag de vennootschap slechts naar buiten treden met de toevoeging „Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)“ oftewel „UG (haftungsbeschränkt)“. Er dient dan jaarlijks ¼ van de winst te worden geboekt als kapitaal totdat er  een kapitaal van € 25.000,- is bereikt
  • De bestuurder van een Duitse GmbH dient een natuurlijke persoon te zijn; een vennootschap kan derhalve niet tot bestuurder van een GmbH benoemd worden.


Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Rechtsanwalt Frank Grothe.