Mediation

Met elkaar spreken is beter dan tegen elkaar zwijgen.

(Ignazio Silone)

Conflicten oplossen

Doel van mediation is het oplossen van een conflict zonder te procederen. Bij de mediation staat- in tegenstelling tot een gerechtelijke procedure - de eventuele schuldvraag niet voorop. Het belangrijkste basisprincipe van mediation is eigen verantwoordelijkheid van de (strijdende) partijen. De mediator is verantwoordelijk voor het proces van de mediation, de partijen zijn verantwoordelijk voor de inhoud. De gedachte hierachter is, dat de belanghebbenden in een conflict het beste weten hoe het probleem opgelost kan worden. Samen met de mediator wordt er gezocht naar een gezamelijke oplossing.
In plaats van (verder) te procederen kan met behulp van een onafhankelijke derde de kwestie opgelost worden. Samen met de mediator wordt er gezocht naar een gezamenlijke oplossing.

De voordelen van mediation zijn:

  • voorkomen van een procedure
  • goed uit de strijd komen, geen winnaar en verliezer
  • snel en kostenbesparend
  • relatie blijft behouden en vertrouwen blijft gewaarborgd.


Wij bieden u mediation aan op het gebied van:

  • echtscheiding
  • conflicten tussen erfgenamen
  • economische vraagstellingen
  • grensoverschrijdende mediation Duitsland-Nederland (in de Nederlandse en/of Duitse taal).