Grensoverschrijdend recht
Duits-Nederlands economisch recht
Procedure en incasso in Duitsland
Procedure en incasso in Nederland
Duits-Nederlands personen- en familierecht
Nederlands-Duits erfrecht
Nederland-Duits belastingrecht
KostenNederlands-Duits belastingrecht Grensoverschrijdend

In het tijdperk van de vrije handel en de Euro in het grootste deel van Europa beperken particulieren, ondernemers en werknemers zich niet meer tot hun eigen land. Jammer genoeg zijn de meeste Europese rechtssystemen grotendeels nog niet geharmoniseerd. Dat betekent dat ieder land haar eigen nationale belastingsrecht, familierecht, erfrecht, verbintenissenrecht en sociale verzekeringsrecht kent, om maar slechts de belangrijkste rechtsgebieden te noemen.

Derhalve zal het ook in de toekomst in het geval van grensoverschrijding noodzakelijk blijven de kansen en risico's in het andere land te kennen, te beoordelen en er zo mogelijk profijt van te trekken.

Ons kantoor geeft u integraal advies bij grensoverschrijding. Dit met name ten aanzien van de volgende onderwerpen:

  • Vestiging van uw onderneming in Duitsland en integrale advisering alsmede vertegenwoordiging van de buitenlandse activiteiten van uw onderneming
  • Grensoverschrijdend advies over erf- en familierecht
  • Buitenlands vastgoedrecht
  • Grensoverschrijdend advies over verbintenissenrecht
  • Grensoverschrijdend advies over vermogensverkeer
  • Buitenlands recht betrekking hebbende op arbeidsovereenkomsten en andere dienstverbanden
  • Incasso van uw vorderingen in het buitenland

Wij verzorgen dienaangaand ook alle belastingtechnische aspecten. Eventuele logistieke problemen worden door een vakkundig lid van ons uitgebreide netwerk opgelost.
Bij ons advies maken we gebruik van de samenwerking met belastingadviseurs en notarissen in Nederland. Wij hebben onze collega's op dit gebied zelf geselecteerd op basis van onze hoge kwaliteitseisen. Vanwege de nauwe samenwerking betekent dat voor u dat u maar zelden de grens over zult moeten reizen voor de uitvoering van ons advies. Wij kunnen zorgdragen voor de buitenlandse dienstverlening en de coördinering en kwaliteitsbewaking van alle procedures.
 Ook op dit gebied kunt u vertrouwen op onze gerenommeerde disciplineoverschrijdende advisering.